Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Salem (Stockholm)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning genom kommunens anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Stödet ges genom en anhörigkonsulent och kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • individuella stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga.

All kontakt med kommunens anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. 

Övrigt

Du kan också ansöka om hjälp med avlösning i hemmet. Det kräver dock ett biståndsbeslut från kommunen. Läs mer på kommunens hemsida hur det går till att ansöka om avlösning.

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Salems kommun

Salems kommun

Liknande vägval