Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Sigtuna (Stockholm)
Du som är anhörig och vårdar en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Om du hjälper en närstående som till exempel har psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller ett beroende, kan du själv behöva få stöd.

Du kan få stöttning för att orka vårda en närstående som kanske är långvarigt sjuk, har demenssjukdom, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller är äldre.

En närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Målet med anhörigstöd är att du ska få stöd så tidigt som möjligt, för att ge dig som närstående en ökad livskvalitet och att förebygga ohälsa. Anhörigstödet kan hjälpa dig att hitta lösningar som gör din vardag lättare. 

Vi kan bland annat erbjuda

 • stödsamtal
 • anhöriggrupper
 • information
 • föreläsningar och aktiviteter
 • anhörigvårdarkort
 • mötesplatser.

Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Anhörigstöd är för alla och kostar ingenting.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • Kräver tidsbokning

Övrigt

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller ett beroende.

Sigtuna kommun erbjuder också stöd och hjälpinsatser i form av

 • avlösning
 • korttidsvård.

Dessa insatser kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du behöver ansöka om hjälpen och få godkänt från kommunen för att kunna få den.

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Gruppstöd för ungdomar

Huddinge

Stöd till dig som är ung och har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Anhörigstöd

Upplands Väsby

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Kvinnojouren i Sundbyberg

Sundbyberg

Stöd till dig som behöver prata om en nära relation som får dig att må dåligt.