Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som hjälper, stöttar eller känner oro för en person i din närhet kan själv få stöd för att orka, bli stärkt och må bra genom kommunens anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående

 • är långvarigt sjuk
 • är äldre
 • lider av psykisk ohälsa
 • har ett beroende eller 
 • är under 65 år och har en funktionsnedsättning.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller annan nära person till dig. 

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående.

Du kan till exempel delta i

 • stödsamtal
 • anhöriggrupper
 • tematräffar
 • föreläsningar.

Vi anpassar stödet utifrån dina behov. 

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan

Liknande vägval