Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd i Sollentuna kommun

Finns i: Sollentuna (Stockholm)
Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning? Då kan du själv få stöttning av anhörigstöd.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och dina närstående.

Önskar du stödsamtal träffas vi på lokal eller genom hembesök.

Du kan även välja att träffas via telefon eller digitalt. Det finns möjlighet till tolk om det behövs.

Stödet är avgiftsfritt och kräver inget biståndsbeslut. 

Personalen på anhörigstöd har sekretess och ingen journalföringsplikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Liknande vägval