Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Upplands Väsby (Stockholm)
Du som är anhörig och vårdar en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Om du hjälper en närstående som till exempel har psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller ett beroende, kan du själv behöva få stöd.

Du kan få stöttning för att orka vårda och hjälpa en närstående som kanske är långvarigt sjuk, har demenssjukdom, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller är äldre.

Målet med anhörigstöd är att ge dig som närstående en ökad livskvalitet.

En närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om.

Stödet kostar inget.

Stödet kan exempelvis vara

 • stödsamtal
 • anhöriggrupper
 • information
 • föreläsningar och aktiviteter
 • anhörigvårdarkort
 • mötesplatser. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • Har tidsbokning

Övrigt

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller ett beroende.

Upplands Väsby kommun erbjuder också stöd och hjälpinsatser i form av

 • avlösning
 • korttidsvård. 

Dessa insatser kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du behöver ansöka om hjälpen och få godkänt från kommunen för att kunna få den.

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Anhörigstöd

Sigtuna

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Gruppstöd för ungdomar

Huddinge

Stöd till dig som är ung och har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Kvinnojouren i Sundbyberg

Sundbyberg

Stöd till dig som behöver prata om en nära relation som får dig att må dåligt.