Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som bor i Botkyrka kommun och vill komma in på arbetsmarknaden är välkommen till Arbetsmarknadsenheten.

När du kommer till oss på Arbetsmarknadsenheten börjar vi med en kartläggning.
Tillsammans går vi igenom dina tidigare erfarenheter av arbete och utbildning och andra kunskaper som du har.

Sedan planerar vi tillsammans vilka aktiviteter som kan passa dig. Vi utgår från dina förutsättningar och de möjligheter till stöd som finns. 

Inom Arbetsmarknadsenheten ingår flera verksamheter som stöttar olika målgrupper att närma sig arbete eller studier. 

  • Entré och Arena - för dig mellan 20 och 64 år som varken arbetar eller studerar och behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden.
  • START - dig som är arbetssökande mellan 16- 35 år med lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, folkbokförd i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun.
  • KAA - för ungdomar mellan 16–19 år som är skrivna i Botkyrka kommun som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet men saknar examen.

Oavsett vilket stöd du får så är målet att ska kunna få ett jobb, börja studera eller ha bättre förutsättningar att kunna få ett jobb efter att du varit hos oss.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.