Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som behöver extra stöd för att närma dig arbete eller studier kan få stöttning av arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun.

Stödet är för dig som har försörjningsstöd, varit utan arbete en längre tid och inte kan delta i Arbetsförmedlingens insatser. 

Via arbetsmarknadsenheten kan du få arbetsträna eller praktisera. Arbetsträningen eller praktiken sker hos privata företag, inom idéburen sektor eller inom kommunens verksamheter. 

Arbetsträning kan passa dig som behöver ta reda på vilka arbetsuppgifter som passar dig. Praktik kan passa dig som behöver få mer kunskap och jobberfarenhet för att lättare kunna ta ett jobb. 

Du får möjlighet att arbetsträna eller praktisera i din egen takt för att närma dig arbetsmarknaden. Du får också handledning och stöd under tiden du arbetstränar eller praktiserar. 

Om du behöver träna på det svenska språket kan du göra det på en språkpraktik. Det innebär att du både får testa på ett nytt jobb och träna upp din svenska.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Arbetsmarknadsenheten stödjer dig att nå dina mål och att bli redo för en anställning eller studier. Enheten använder sig av metoderna Supported training och Supported employment för att stödja dig till en hållbar och långsiktig förändring mot arbete eller studier. 

Inom Arbetsmarknadsenheten finns även Aktivitetsarenan som är till för att stärka de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden att bli mer delaktiga samhällsmedborgare.

Liknande vägval

TalangAkademin

Sundbyberg

TalangAkademin hjälper dig att hitta en praktikplats så att du kan få arbetslivserfarenhet att ta med dig när du söker jobb.