Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadsinsatser i Sigtuna kommun

Finns i: Sigtuna (Stockholm)
Bor du i Sigtuna, är arbetslös och söker ekonomiskt bistånd? Då kan du få stöd från kommunen att ta dig vidare mot egenförsörjning.

Du och din handläggare på kommunen kommer överens om hur din väg mot arbete eller studier kan se ut och skriver en handlingsplan tillsammans. 

Kommunen samarbetar med en rad företag som kan coacha dig på olika sätt. Företagen kallas på jobbcoachföretag. Du får själv välja vilket företag som du tror kan passa och stötta dig bäst. 

Genom ett jobbcoachföretag kan du till exempel få

  • studie- och yrkesvägledning
  • prata om dina mål och drömmar
  • coachning att söka jobb och förbereda dig på intervjuer
  • stöd att skriva CV och personligt brev
  • praktik för att skaffa dig arbetslivserfarenheter. 

Om du är sjuk och har svårt att klara av ett arbete kan du få hjälp med rehabilitering istället. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Sigtuna kommun erbjuder kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) till arbetssökande personer. Det innebär att insatser ges av externa utförare, och att den arbetssökande har möjlighet att välja utförare. Kommunen samarbetar också med sociala företag och Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby- Sigtuna och kan erbjuda insatser via dem.

Ansvariga för vägvalet

Enheten för Arbete och försörjning, Sigtuna kommun

Sigtuna kommun

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.