Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning i Blå vägens systugor

Finns i: Spånga-Tensta (Stockholms Stad)
Är du intresserad av att sy och jobba med klädvård och återbruk? Vill du prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av? Då är du välkommen att arbetsträna i Blå vägens systugor.

I Blå vägens systugor får du

  • sy och laga kläder och arbetskläder
  • sticka och tova 
  • lära dig lappteknik 
  • jobba med remake, klädvård och strykning 
  • jobba med viss försäljning. 

Du får börja arbetsträningen i din egen takt. Du får stöd av en handledare och det finns alltid personal att fråga om hjälp. 

Du arbetar utifrån din egen förmåga. 

Målet med arbetsträningen är att du ska ta dig till nästa steg mot en anställning eller utbildning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Systugornas uppdrag är bland annat att hjälpa personer som inte kan eller har tid att sy och laga saker.

Vi har också en secondhandförsäljning där vi återanvänder textilier.

Ansvariga för vägvalet

Blå Vägen, arbetsintegrerande socialt företag

Blå vägen är ett icke vinstdrivande socialt företag som hjälper arbetslösa och långtidssjukskrivna till arbete och bättre hälsa. Deras program innehåller arbetsträning, yrkesintroduktion och språkstöd vid behov. Alla deltagare får en egen arbetskonsulent som kontaktperson på Blå Vägen.

Blå Vägen

Ulla-Mai Ceder Lindberg

Verksamhetschef

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.