Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning och praktik hos Second hand till hjälp

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som vill prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av kan arbetsträna hos Second hand till hjälp. Second hand till hjälp driver en secondhandbutik i Södertälje.

Arbetsträning kan passa dig som mår dåligt, har en funktionsnedsättning eller har varit utanför arbetslivet under lång tid. Arbetsträningen kan visa hur mycket du orkar och hur det bör vara för att du ska kunna komma närmare arbete eller studier.

Second hand till hjälp erbjuder också praktikplats till dig som behöver arbetserfarenheter att ta med dig när du söker andra jobb. 

Du får möjlighet att börja arbetsträna eller praktisera i din egen takt för att närma dig arbetsmarknaden. Du får ett arbetsschema som passar dig och möjlighet till språkträning om du behöver. 

Du får handledning och stöd under tiden du är hos Second hand till hjälp och du och din handledare följer upp hur det går för dig medan du är där. 

Arbetsuppgifterna kan bland annat vara att

  • ta hand om inkomna varor
  • sortera varor
  • prismärka varor
  • skylta i butiken
  • stå i kassan 
  • hämta och lämna varor till och från butiken.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Pingstkyrkan i Södertälje.

Second hand till hjälp är en ideell förening som driver en secondhandbutik i Södertälje. Föreningens uppgift är att ge ekonomiskt stöd till social och diakonal hjälpverksamhet som Pingstkyrkan i Södertälje ansvarar för eller medverkar i. Second hand till hjälp stödjer också Läkarmissionens arbete. 

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Individuellt stöd till arbete och studier

Södertälje

Stöd för dig som har en funktionsnedsättning eller som lever med psykisk ohälsa eller missbruk.