Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning på Östergatan

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som lever med psykisk ohälsa eller missbruk och vill prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av kan arbetsträna på Östergatan.

Arbetsträningen på Östergatan vänder sig till dig som har ett beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och får stöd från Aktivitetscenter i Södertälje. Arbetsträningen kan visa hur mycket du orkar och vilka anpassningar som behövs för att du ska kunna arbeta eller studera. 

Du får arbetsträna i din egen takt för att närma dig arbetsmarknaden. Du får ett arbetsschema som passar dig och möjlighet till språkträning om du behöver. 

Du får handledning och stöd under tiden du är på Östergatan och du och din handledare följer upp hur det går för dig medan du är där. 

Du får arbeta i verkstaden på Östergatan och i olika bostadsområden i Södertälje. Arbetsträningsgruppen har också tillgång till en odlingslott på Torekällberget där du kan odla grönsaker och blommor. 

Arbetsuppgifterna kan bland annat vara att

  • jobba med underhåll
  • renovera
  • jobba med fastighetsskötsel.

Du får också träna dig på att arbeta tillsammans med andra och vara i ett socialt sammanhang.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Individuellt stöd till arbete och studier

Södertälje

Stöd för dig som har en funktionsnedsättning eller som lever med psykisk ohälsa eller missbruk.