Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning på Torekällberget

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som varit utan arbete under en längre tid och behöver extra stöd för att kunna närma dig ett arbete eller studier kan få testa på att arbetsträna på Torekällberget. Verksamheten vänder sig till dig som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa eller sjukdom.

Att arbetsträna på Torekällberget passar dig som behöver hjälp att ta ett första steg med arbete eller studier. 

Här finns fyra olika arbetslag att arbetsträna i:

  • Kafé Lindblom - du får laga mat, baka, stå i kassan, städa och diska. 
  • Rekvisita- och områdesskötsel - du får vara utomhus och se till att olika områden ser fina ut och reparera museiföremål. 
  • Trädgård - du får odla och ta hand om trädgårdar. 
  • Tågrenovering - du får renovera och reparera tågvagnar. 

Du får träna dig på att passa tider, vara i sociala sammanhang tillsammans med andra kollegor och ta reda på vilka uppgifter och arbetsförhållanden som passar dig. Arbetstakt, arbetstid och arbetets svårighetsgrad anpassas efter dig. 

När du är klar med arbetsträningen på Torekällberget kan ett nästa steg vara en arbetsträning eller praktik på en annan arbetsplats, prata med en studie- och yrkesvägledare om studier eller att börja söka jobb.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Denna satsning var tidigare ett projekt som hette Rehabarenan. Vid årsskiftet 2019/2020 implementerades verksamheten i kommunen och heter numera Arbetsträning på Torekällberget. 

Södertälje kommun driver verksamheten som främst riktar sig till personer med försörjningsstöd men Samordningsförbundet finansierar en handledare för att möjliggöra att fler personer får ta del av verksamheten. 

De deltagare som anvisas från samordningsförbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Södertälje kommun) kan placeras i samtliga arbetslag för att på så sätt få en god utveckling av sin arbetsförmåga och i sin rehabilitering.

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.