Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning på Torekällberget

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som varit utan arbete under en längre tid och behöver extra stöd för att kunna närma dig ett arbete eller studier kan få testa på att arbetsträna på Torekällberget. Verksamheten vänder sig till dig som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa eller sjukdom.

Att arbetsträna på Torekällberget passar dig som behöver hjälp att ta ett första steg med arbete eller studier. 

Här finns fyra olika arbetslag att arbetsträna i. Du får gärna testa på alla typer av uppgifter för att se vad som passar dig. 

  • Kafé Lindblom - du får laga mat, baka, stå i kassan, städa och diska. 
  • Rekvisita- och områdesskötsel - du får vara utomhus och se till att olika områden ser fina ut och reparera museiföremål. 
  • Trädgård - du får odla och ta hand om trädgårdar. 
  • Tågrenovering - du får renovera och reparera tågvagnar. 

Du får träna dig på att passa tider, vara i sociala sammanhang tillsammans med andra kollegor och besökare och ta reda på vilka uppgifter och arbetsförhållanden som passar dig. Arbetstakt, arbetstid och arbetets svårighetsgrad anpassas efter dig. 

Att arbetsträna på Torekällberget innebär att du får gå mycket om dagarna. Det kan vara bra att tänka på att det också ligger på ett berg och har många gamla miljöer, trappor och trånga utrymmen och fundera på om det passar dig. 

När du är klar med arbetsträningen på Torekällberget kan ett nästa steg vara en arbetsträning eller praktik på en annan arbetsplats, att prata med en studie- och yrkesvägledare om studier eller att börja söka jobb.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Denna satsning var tidigare ett projekt som hette Rehabarenan. Vid årsskiftet 2019/2020 implementerades verksamheten i kommunen och heter numera Arbetsträning på Torekällberget. 

Södertälje kommun driver verksamheten som främst riktar sig till personer med försörjningsstöd men Samordningsförbundet finansierar en handledare för att möjliggöra att fler personer får ta del av verksamheten. 

De deltagare som anvisas från samordningsförbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Södertälje kommun) kan placeras i samtliga arbetslag för att på så sätt få en god utveckling av sin arbetsförmåga och i sin rehabilitering.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.