Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Barnrättsbyrån

Finns i: Stockholm
Du som är barn och är hemlös, bor på institution, är på flykt eller har andra problem som rör dina rättigheter, kan få hjälp av Barnrättsbyrån.

Barnrättsbyrån ger dig stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör dina rättigheter. De kan vara ett stöd i kontakten med myndigheter, exempelvis socialtjänsten och kan följa med på möten med dem.

De kan informera dig om vilka rättigheter du har och förklara krångliga beslut och processer.

Barnrättsbyrån kan hjälpa dig att

  • göra din röst hörd
  • klaga på beslut som du inte håller med om.

Barnrättsbyrån lyssnar på dig och tror på det du berättar. Tillsammans med dig kollar de vilket stöd som du behöver. 

Det är gratis att komma till Barnrättsbyrån. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har drop-in
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Anhörigstöd

Sigtuna

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Anhörigstöd

Upplands Väsby

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Personligt ombud

Upplands Väsby

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.