Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Basår på Botkyrka folkhögskola

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som vill utveckla din svenska och förbereda dig på att studera vidare kan läsa basår på Botkyrka folkhögskola.

När du läser basår möter du personer med olika bakgrund.
Tillsammans tränar ni svenska språket genom att tala, läsa och skriva.
Ni jobbar ofta i grupp och lär er av varandra.
Ni pratar också mycket om samhället och omvärlden.

I kursen får du bland annat lära dig 

  • svenska som andraspråk på grundläggande nivå 
  • matematik på grundläggande nivå 
  • natur- och miljökunskap
  • samhällskunskap
  • hur du hanterar digitala verktyg. 

Kursen gör också många saker tillsammans med andra kurser på skolan, till exempel temadagar, friluftsdagar och gemensamma träffar.

Kursen förbereder dig på att kunna läsa nästa kurs, språkspåret. Efter att ha läst både basår och språkspåret kan du börja studera en yrkesutbildning på gymnasial nivå eller allmän kurs på gymnasial nivå.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Basår är en allmän kurs på grundläggande nivå. 

Basåret rekommenderas för dig som är klar med sfi C eller har motsvarande kunskaper i svenska och som bedöms behöva studera både basåret och språkåret för att ha möjlighet att uppnå SVA-grund. Den som uppnår svenskkunskaper motsvarande sfi D efter basåret kan söka till språkåret och har då förtur till en plats där.

Kursen är 1 läsår, två terminer.
Du läser på heltid och har 30 lektioner med en lärare i veckan.
Det kostar 1 200 kr/termin att läsa kursen.

Ansvariga för vägvalet

Botkyrka folkhögskola

Folkhögskolan har sedan starten 1997 haft en tyngdpunkt i allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt olika utbildningar för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess medlemmar.

Botkyrka folkhögskola

Liknande vägval