Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp av boendestöd.

Stödet ges av en boendestödjare på kommunen. 

Boendestöd är för dig som 

  • har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller 
  • en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller 
  • är äldre än 65 år och har en psykisk funktionsnedsättning. 

Boendestödjaren kan ge dig stöd så att du klarar av att 

  • sköta ditt hem
  • sköta om din ekonomi
  • göra olika ärenden
  • kontakta sjukvård och myndigheter.

Boendestöd är en insats enligt Socialtjänstlagen.
Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare.

När du har blivit beviljad insatsen boendestöd arbetar du och boendestödjaren tillsammans fram en plan som beskriver hur du vill att stödet ska se ut. Ni skapar planen utifrån de mål som du och din biståndshandläggare har kommit fram till. 

Det kan vara olika boendestödjare som kommer hem till dig.
Alla som arbetar på boendestöd har tystnadsplikt. 

Boendestöd är en frivillig och kostnadsfri insats. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Få stöd som anhörig

Södertälje

Stöd till dig som är ung och har en förälder eller nära anhörig som mår dåligt.

Anhörigstöd

Sigtuna

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Anhörigstöd

Upplands Väsby

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.