Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Brottsofferjouren

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Har du varit utsatt för ett brott, bevittnat ett brott eller är anhörig till någon som blivit utsatt? Då finns Brottsofferjouren här får dig för att ge stöd, vägledning och information.

Hos Brottsofferjouren kan du få 

  • samtala om det du har varit med om
  • råd och vägledning
  • information om polisanmälan och polisens arbete
  • juridisk rådgivning
  • information och stöd inför, under och efter en rättegång
  • hjälp i kontakter med myndigheter
  • hjälp att söka ekonomisk ersättning för det brott som du har blivit utsatt för. 

Du som är anhörig till gärningspersonen kan också få stöd från Brottsofferjouren. 

Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med Brottsofferjouren.

Alla på jouren har tystnadslöfte. Det innebär att vi inte får föra vidare det som du berättar för oss. De kostar inget att kontakta jouren. 

Ansvariga för vägvalet

Södertäljejourerna

Södertäljejourerna består av Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren i Södertälje. Södertäljejourerna ger råd, stöd och information till dig som är ung och vuxen. Verksamheterna erbjuder även information och kompetensutveckling till yrkesverksamma som möter ungdomar och vuxna.

Södertäljejourerna

Liknande vägval

Tolk med omsorg

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms Stad

Få hjälp med översättning av myndighetsbrev och stöd i kontakten med myndigheter.