Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Budget- och skuldrådgivning

Finns i: Sigtuna (Stockholm)
Om du har problem med skulder eller räkningar, eller frågor kring din ekonomi, kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge vägledning och stöd kring din ekonomiska situation. Du får träffa en rådgivare för att diskutera olika vägar att se framåt. 

Rådgivaren kan stötta dig att få din ekonomi i balans. Du kan få praktiska råd om hur du ska hantera och prioritera dina skulder. Rådgivaren kan även hjälpa till med ansökan om skuldsanering, både för privatpersoner och företagare. 

Rådgivningen är enskild, kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

Kontaktcenter, Sigtuna kommun

Sigtuna kommun

Liknande vägval