Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Din tur

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som är 16-29 år och vill hitta din väg till arbete eller studier kan få stöd av projektet Din tur. Projektet vänder sig till dig som bor i Huddinge, Botkyrka och Salem som inte känner att du har fått rätt eller tillräckligt med stöd för att kunna studera eller jobba och komma vidare i livet.

Din resa mot dina livsmål ska fungera och vara meningsfull för just dig. På Din tur finns ett team av sju guider som är beredda att lyssna på dig och ge dig förutsättningar att själv göra din utvecklingsresa precis på det sätt du vill och behöver. Det är du som planerar din resa mot framtiden. Din tur erbjuder sig att följa med en bit på resan genom att till exempel samordna de kontakter och resurser du behöver från Arbetsförmedlingen, skolor, arbetsgivare eller vården. 

När du kommer till Din tur får du först träffa en av teamets guider. Ni kan ses i projektets lokaler i Huddinge eller på någon annan plats som ni kommer överens om. 

Du får berätta om dina tidigare erfarenheter, dina styrkor och vad du vill göra i livet. Du och din guide pratar sen om vilka aktiviteter som skulle kunna passa dig och din plan framåt. Vilka aktiviteter det kan vara är individuellt. 

Det är dina resurser, din vilja och din kraft som kommer att göra att du lyckas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

Lumena

Projektet Din tur är en del av ESF-projektet Lumena som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer. Målet är att ge deltagarna ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserademetoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management.


Annette Hedlin

projektledare

Liknande vägval