Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Drömledare

Finns i: Enskede-Årsta-Vantör (Stockholms Stad)
Du som vill lära dig om ledarskap, målsättning, projektledning samt föreningar och demokrati kan få testa på att vara drömledare via föreningen Drömstort.

Som drömledare får du möjlighet att praktisera ledarskap, hålla i projekt, träningar eller andra event. Vi på Drömstort hoppas att ledarrollen ska stärka din självkänsla och ditt självförtroende.

Förutom den personliga utvecklingen får du också träffa andra jämnåriga och utöka ditt kontaktnät. 

Du får till exempel

  • lära känna andra, prata intressen och bollar idéer
  • verktyg att sätta upp och nå mål
  • diskutera samhällsansvar, disciplin och ledarskap
  • stöd och kunskap att utveckla en projektidé som du tror på
  • hänga med på utflykt med andra drömledare där ni tillsammans lär er nya saker, inspirerar och motiverar varandra
  • möjlighet att driva ett eget projekt där du får utveckla ditt ledarskapsförmåga. 

Du får en mentor från Drömstort som stöttar och vägleder dig i din roll som drömledare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Bristen av socialt nätverk och låg självkänsla leder till att många tappar framtidstron. Drömstort arbetar för att främja social delaktighet och förhindra att ungas potential går förlorad. Drömstort öppnar upp möjligheter för ungdomar i socioekonomiskt svaga områden att aktiveras, utvecklas och integreras i samhället.

Ungdomar får med sina mål och drömmar som verktyg lära sig att ta kontroll över sina liv och samtidigt påverka sin omgivning. Drömstort erbjuder kunskap för att kunna driva egna projekt och ökad självkänsla för att våga satsa på sina drömmar.

Ansvariga för vägvalet

Föreningen Drömstort

Drömstort är en mötesplats i Rågsved för ungdomar mellan 13-29 år från hela Stockholms län. Här fångar vi ungdomars mål och drömmar som sedan styr vilka projekt och aktiviteter som föreningen anordnar.

Utifrån ungdomars drömmar skapar föreningen plattformar som möjliggör för dem att uppfylla sina drömmar. Det inkluderar allt ifrån idrott och kultur, ledarskapskurser, föreläsningar, läxhjälp, kreativt skapande med mera.

Drömstort

Liknande vägval

Arbetsträning på Café Mallis

Södertälje

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som lever med psykisk ohälsa.

Arbetsträning på Östergatan

Södertälje

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som lever med psykisk ohälsa.