Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Individuellt stöd till arbete och studier

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som behöver stöd för att hitta rätt jobb eller studier kan vända dig till kommunens enhet för arbetsrehabilitering (EFA). Stödet är till för dig som har en funktionsnedsättning eller som lever med psykisk ohälsa eller missbruk.

För att du ska kunna få stöd av EFA behöver du ha kontakt med en socialsekreterare eller handläggare. Om ni kommer fram till att EFA kan stödja dig så får du först träffa en arbetskonsulent. 

Du och arbetskonsulenten pratar om vad du är intresserad av och vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig sedan tidigare. Det kallas för en kartläggning. 

Om du vill börja arbeta får du stöd av arbetskonsulenten att leta efter jobb och kontakta arbetsgivare. Du väljer själv hur många timmar i veckan du vill arbeta. Ibland kan din väg till arbete starta med en praktikperiod. Du får stöd även efter att du börjat på en arbetsplats, så länge du önskar.

Om du vill studera kan du få stöd av din arbetskonsulent med att välja studier som passar dig. Du kan få stöd att ansöka till en utbildning. Du kan också få stöd i kontakten med skolan eller CSN. När du börjat studera kan du få individuellt stöd för att klara dina studier, till exempel med studieplanering.

Målet är att du ska kunna anpassa jobb eller studier utifrån dina förutsättningar så att du kan behålla ett jobb eller gå klart dina studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

EFA arbetar enligt en metod som heter Individuell placering och stöd (IPS). Det innebär i korthet:

  • Ditt mål är ett vanligt arbete eller studier.
  • Du som vill arbeta eller studera kan få stöd.
  • Stödet finns så länge du behöver det.
  • Vi utgår från dina intressen och önskemål.
  • Vi hjälps åt att hitta en arbetsplats eller utbildning så fort som möjligt.
  • Vi samarbetar med dina kontakter inom vården eller andra myndigheter.
  • Vi arbetar för att du ska få kontakt med olika arbetsgivare.

Ansvariga för vägvalet

Enheten för arbetsrehabilitering, Social- och omsorgskontoret, Södertälje kommun.

Södertälje kommun
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.

Tur och Retur sysselsättningsverksamhet

Stockholms Stad

Du som har psykisk ohälsa och vill göra något meningsfullt för att få struktur på dagarna kan få stöd av Tur och Retur.

Mottagningscentrum för nyanlända

Sundbyberg

För dig som är nyanländ finns vägledning och stöd att få för att förstå hur det är att leva och bo i Sverige.