Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Entré och Arena

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som bor i Botkyrka kommun och vill komma in på arbetsmarknaden är välkommen till arbetsmarknadsenhetens insats Entré och Arena.

Entré och Arena är för dig som är 20-64 år, varken arbetar eller studerar och behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. I huvudsak är verksamheten för dig som varit utan jobb under en längre tid. 

På Entré och Arena får du stöd och möjlighet att höja din kompetens. Tillsammans planerar vi vilka aktiviteter som kan passa dig. Vi utgår från dina förutsättningar och de möjligheter till stöd som finns.

Aktiviteterna kan vara

  • praktik - för att få kunskaper och erfarenhet av ett jobb
  • en kortare utbildning - för att få kunskaper som gör det lättare att få jobb
  • en anpassad anställning - för att få erfarenheter att ta med i CV:t när du söker andra jobb. 

Oavsett vilket stöd du får så är målet att ska kunna få ett jobb, börja studera eller ha bättre förutsättningar att kunna få ett jobb efter att du varit på Entré och Arena.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Individuellt stöd till arbete och studier

Södertälje

Stöd för dig som har en funktionsnedsättning eller som lever med psykisk ohälsa eller missbruk.