Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Fältarna

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Är du 10-18 år och behöver någon att prata med? Med oss på Fältarna kan du prata om vad som helst och nästan när som helst.

Vi lyssnar på dig och hjälper till om du känner dig arg, ledsen eller orolig över något. Är du orolig för en kompis kan vi prata om hur vi tillsammans kan hjälpa hen.

Brottas du med frågor rörande hetero- och cisnormer finns vi här för samtal.

Vi har tystnadsplikt så det vi pratar om stannar mellan oss. Flera av oss pratar andra språk. 

Du som är förälder är också välkommen att kontakta oss.

Övrigt

Fältarna är till för att bygga relationer och skapa trygghet tonåringar i Södertälje. Vi jobbar förebyggande och uppsökande vilket innebär att vi aktivt söker upp ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute på gator där många unga rör sig och vuxennärvaron bitvis är låg.

Ansvariga för vägvalet

Socialkontoret, Barn och ungdom, Södertälje kommun

Södertälje kommun

Liknande vägval