Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Föräldrakurs Barn i Föräldrars Fokus

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Mycket förändras vid en separation, speciellt om det finns barn inblandade. Du som har gått igenom en separation och behöver stöd är välkommen till föräldrakursen BiFF, Barn i Föräldrars Fokus.

Föräldrakursen består bland annat av gruppsamtal och du får lära dig hur barn reagerar vid föräldrars separation. På kursen fokuserar vi på barnen och hur de påverkas av att ha föräldrar som befinner sig i en familjerättslig tvist.

Tanken med kursen är

  • att inge föräldrarna hopp
  • att synliggöra barnets behov och situation
  • att arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”. 

Det är två socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer som leder kursen.

Kursen har en mammagrupp och en pappagrupp. Gruppen ses vid tre tillfällen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

BiFF-grupperna har funnits i Södertälje sedan 2005 och är ursprungligen ett samarbete mellan Familjerätten, Kvinnofrid/FriZon och Rädda barnen.

Ansvariga för vägvalet

Förebyggande enheten, Barn och ungdom, Södertälje kommun

BiFF Föräldrakurs är en av de insatser som erbjuds av verksamheten Nyckeln. Nyckeln ger olika typer av råd och stöd till familjer med barn och unga i Södertälje.

Nyckeln, Södertälje kommun

Liknande vägval