Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Föräldraträffar Alla barn i centrum

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som har barn i åldern 3-18 år och vill bygga goda relationer och minska på tjat är välkomna till föräldraträffarna Alla Barn i Centrum (ABC).

På föräldraträffarna får du med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Träffarna består av fyra gruppträffar samt en återträff. Varje träff är två och en halv timme lång med en paus och vi pratar om följande ämnen:

  • Träff 1 - Visa kärlek.
  • Träff 2 - Vara med.
  • Träff 3 - Visa vägen.
  • Träff 4 - Välja strider.
  • Träff 5 - Återträff.

Föräldraträffarna är kostnadsfria. 

Om du behöver en tolk för att kunna vara med på träffarna så hjälper vi till med det.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Förebyggande enheten, Barn och ungdom, Södertälje kommun

ABC Föräldraträffar är en av de insatser som erbjuds av verksamheten Nyckeln. Nyckeln ger olika typer av råd och stöd till familjer med barn och unga i Södertälje. 

Föräldraträffarna sker på familjecentralerna i Södertälje. Familjecentralerna är en samverkan mellan Capio och Södertälje kommun.

Familjecentraler, Södertälje kommun

Liknande vägval