Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Sigtuna (Stockholm)
Du som fyllt 20 år och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning kallas också Komvux. 

Gymnasial vuxenutbildning passar dig som vill nå en gymnasieexamen, ett slutbetyg eller få behörighet till högre studier.

Det går att studera på heltid och deltid. Det finns studier i klassrum och på distans. I vilken studietakt och studieform just du kan studera beror på dina individuella förutsättningar under studierna.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att behöva läsa kursen.

Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå behöver du grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, och matematik. Du behöver kunskaper motsvarande godkänt betyg i grundskolan.

Om du som saknar betyg från grundskolan eller har skaffat dig kunskaperna senare, kan du begära en individuell bedömning av dina kunskaper. Om du klarar prövningen blir du behörig till gymnasiala vuxenstudier.

Du är behörig att läsa en gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på Komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Ansvariga för vägvalet

Utbildning och barnomsorg, Sigtuna kommun

Sigtuna kommun
Studier
Studier

Liknande vägval

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.

Komvux som anpassad utbildning

Sigtuna

För dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera din tidigare utbildning.

Sfi - svenska för invandrare

Sollentuna

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och som behöver lära sig svenska.