Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Hej främling!

Finns i: Stockholm
För dig som vill träffa nya människor och göra något roligt tillsammans finns föreningen Hej främling! i Stockholms län. 

Genom Hej främling! anordnas en rad olika aktiviteter dit alla är välkomna.
De flesta aktiviteter handlar om att vara aktiv eller att vara kreativ, sjunga, läsa med mera.

Om du har en idé om att starta en ny aktivitet så hjälper vi dig att komma igång.

Genom att vara med i någon aktivitet hoppas vi att du ska må bra och få möjlighet att träffa nya vänner.  

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Ansvariga för vägvalet

Hej främling!

Hej främling! är en ideell förening som möjliggör gratis hälsofrämjande aktiviteter till alla, med ett särskilt inbjudande fokus till personer i utanförskap. Vår grund är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Allt vi gör ska stödja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi väljer att se möjligheterna till livskraft och värdefulla relationer hos alla människor. Vårt arbete bygger på glädje, gemenskap, öppenhet, delaktighet, respekt, transparens och mångfald.

Hej Främling!

Liknande vägval

Få stöd som anhörig

Botkyrka

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som lever med missbruk eller psykisk ohälsa.

Tolk med omsorg

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms Stad

Få hjälp med översättning av myndighetsbrev och stöd i kontakten med myndigheter.