Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Individuellt stöd för dig som lever med en psykossjukdom

Finns i: Bromma , Kungsholmen , Södermalm , Farsta (Stockholms Stad)
Är du redo för att ta steget ut i arbete eller att påbörja studier? Har du kontakt med någon av de psykosmottagningar som ingår i IPS i psykvården? Då kanske ett IPS-stöd kan passa dig.

IPS står för Individual Placement and Support och utgår från dina intressen, resurser och styrkor. IPS syftar till att du ska kunna hitta, få och behålla ett lönearbete. En arbetsspecialist på din mottagning kan berätta om IPS och tillsammans kan ni komma fram till om det är något som passar dig. 

Tillsammans kartlägger sedan du och arbetsspecialisten dina önskemål, kompetenser, intressen och behov av stöd. 

Sedan görs en arbetsplan i samarbete med dina närmsta vårdkontakter. Därefter söker ni efter en arbetsgivare eller skola som matchar dina önskemål och behov. 

Om du kommer ut i arbete kan du få anpassningar och stöd på arbetsplatsen. Arbetsspecialisten följer upp hur det går för dig på arbetsplatsen och ser till att du får det stöd du behöver. 

Under hela tiden får du IPS-stöd kan du också få stöd i dina myndighetskontakter.

Målet är att du ska kunna klara dig på egen hand på längre sikt.Målet är att du ska kunna klara dig på egen hand på längre sikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

En arbetsspecialist arbetar integrerat med det psykiatriska teamet på mottagningen och IPS-insatsen blir en del av vårdplaneringen. Patienten får stöd av arbetsspecialisten att snabbt söka arbete utan bedömning av arbetsförmåga. Arbetsspecialisten ger fortsatt stöd genom att samordna och skräddarsy individens stöd från myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun), anhöriga, vänner och arbetsgivare.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

IPS i psykosvården är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen från Stockholms stad samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm genom Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm.

Liknande vägval

Arbetsträning på Café Mallis

Södertälje

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som lever med psykisk ohälsa.

Arbetsträning på Östergatan

Södertälje

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som lever med psykisk ohälsa.