Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

IPS-teamet

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som lever med psykisk ohälsa eller beroende och vill arbeta eller studera kan få stöd av IPS-teamet. Stödet vänder sig till dig som vill arbeta eller studera och har fyllt 18 år.

IPS står för Individual Placement and Support och betyder att du får ett stöd som anpassas efter dig och dina behov. 

Målet med stödet är att du ska hitta ett arbete, en praktikplats eller studier som passar dig. Stödet formas utifrån dina intressen och önskemål.  

När du och IPS-teamet tillsammans hittat en arbetsplats, praktikplats eller utbildning, kommer teamet stötta dig medan du arbetar eller studerar. Du får stöd så länge du behöver det. 

IPS-teamet samarbetar med dina kontaktpersoner inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm eller andra kontakter som är viktiga för dig. Det gör teamet för att ge dig ett så bra stöd som möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Ansvariga för vägvalet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.