Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

IPS-teamet

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som lever med psykisk ohälsa eller ett beroende och vill arbeta kan få stöd av IPS-teamet.

IPS-teamet vänder sig till dig med psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller beroende. IPS står för Individual Placement and Support och betyder att du får ett stöd som passar dig och dina behov. 

Målet med stödet är att du ska hitta ett arbete, en praktikplats eller studier som passar dig. Stödet formas utifrån dina intressen och önskemål.  

Hittar du en arbetsplats eller praktikplats kan IPS-teamet fortsätta att stödja dig medan arbetar. Du får stöd så länge du behöver det. 

Behöver du stöd för att få ordning på din ekonomi så hjälper teamet dig med det. 

IPS-teamet samarbetar med dina kontaktpersoner inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm för att ge dig ett så bra stöd som möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

IPS-modellen (Individual placement and support) är utvecklad för arbetsrehabilitering av personer med psykisk ohälsa och personer med beroendeproblematik som vill arbeta, men behöver stöd.

Ansvariga för vägvalet

Öppenvården, sektionen för beroende och socialpsykiatri, Huddinge kommun

Huddinge kommun

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.