Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Om du är 16-20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar som inte har börjat på gymnasiet eller hoppar av skolan har rätt till stöd av sin hemkommun för att börja studera eller jobba.

Genom KAA kan du få 

  • motiverande samtal
  • individuell coachning
  • träffa en studie- och yrkesvägledning och se efter vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • göra studiebesök, till exempel på olika skolor och program
  • hjälp att hitta jobb eller få en praktikplats.

Du och vägledaren gör en plan som hjälper dig att få jobb eller börja studera.
Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver, och du kan komma till KAA flera gånger.

Att få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret är gratis. Du kan också få stöd i form av pengar, till exempel busskort, matersättning, eller studiestöd om du får en praktikplats.

KAA kan hjälpa dig vidare till andra myndigheter om det skulle behövas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Kommunen ansvarar för att hålla sig informerad om vad ungdomar, mellan 16-19 år, gör i det fall de inte går i skolan. Detta ansvar är lagstadgat i skollagen (2010:800). I första hand ska KAA erbjuda ungdomar hjälp och vägledning i att starta, återuppta eller fullfölja sin gymnasieutbildning. I andra hand ska lämpliga individuella åtgärder erbjudas.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

Liknande vägval