Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Salem (Stockholm)
Om du är 16-20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar som inte har börjat på gymnasiet eller hoppar av skolan har rätt till stöd av sin hemkommun för att börja studera eller jobba. 

På KAA i Salem får du träffa en ungdomscoach och studie- och yrkesvägledare.
Du får berätta om dina erfarenheter, hur du har det just nu och hur du ser på framtiden.
Tillsammans gör vi en plan som hjälper dig att få jobb eller börja studera. 

Genom KAA kan du bland annat få 

  • se efter vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • göra studiebesök, till exempel på olika skolor och program
  • CV-hjälp och intervjuträning
  • hjälp att söka jobb eller praktikplats.

Att få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret är frivilligt och gratis. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver, och du kan komma till KAA flera gånger.

KAA kan hjälpa dig vidare till andra myndigheter om det skulle behövas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

KAA i Salem följer kontinuerligt upp ungdomar som saknar gymnasieutbildning, saknar fullständiga betyg och de som går på introduktionsprogram.

Ansvariga för vägvalet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Salems kommun

Salems kommun

Liknande vägval