Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Komvux som särskild utbildning

Finns i: Stockholms Stad (Stockholm)
Du som är över 20 år och har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, kan studera komvux som särskild utbildning på Komvux Rosenlund.

På Komvux Rosenlund kan du studera komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Det är gratis att läsa på Komvux som särskild utbildning.

Prata med studie- och yrkesvägledare på Komvux Rosenlund så hjälper vi dig inför studierna.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.

Liknande vägval