Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kontaktcenter Funktionsnedsättning

Finns i: Stockholms Stad (Stockholm)
Du som själv behöver stöd eller söker stöd för en anhörig som har en funktionsnedsättning kan få information och vägledning på Kontaktcenter Funktionsnedsättning.

Informationen och vägledningen kan handla om

  • hemtjänst
  • trygghetslarm
  • boendeformer
  • ledsagning
  • sysselsättning
  • färdtjänst
  • stöd till anhöriga.

Kontaktcenter Funktionsnedsättning hjälper dig att komma i kontakt med rätt person, till exempel biståndshandläggare.

Du kan också få vägledning till andra myndigheter, som Region Stockholm och Försäkringskassan.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Ansvariga för vägvalet

Kontaktcenter Funktionsnedsättning, Stockholm Stad

Stockholms Stad

Liknande vägval