Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kvinnojouren Annfrid

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Är du kvinna och upplever våld från någon som står dig nära? Det finns stöd och hjälp att få. Kvinnojouren Annfrid i Södertälje hjälper kvinnor som är, har blivit eller riskerar att bli utsatta för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck samt deras barn.

Hos Kvinnojouren Annfrid kan du få

  • samtala om det du varit med om, på plats eller i telefon
  • samtala med andra i grupp 
  • gemenskap i grupp 
  • juridisk rådgivning 
  • stöd i kontakten med myndigheter och polis
  • någon som följer med dig som stöd vid t.ex polisförhör och rättegång.

Kvinnojouren Annfrid erbjuder också stöd till dina barn, anhöriga och andra närstående. 

Kvinnojouren är ingen myndighet och personer som kontaktar oss har rätt att vara anonyma. Alla som arbetar på Kvinnojouren Annfrid har skrivit under ett tystnadslöfte.

Allt stöd är gratis. 

Kvinnojouren erbjuder även stöd till yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor och barn.

Ansvariga för vägvalet

Södertäljejourerna

Södertäljejourerna består av Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren i Södertälje. Södertäljejourerna ger råd, stöd och information till dig som är ung och vuxen. Verksamheterna erbjuder även information och kompetensutveckling till yrkesverksamma som möter ungdomar och vuxna.

Södertäljejourerna

Liknande vägval