Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Lundaverkstaden, praktik inför anställning

Finns i: Stockholms Stad (Stockholm)
Du som behöver prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats under handledning kan få stöd av Lundaverkstaden.

Lundaverkstaden är en arbetsplats för arbetsmarknadsinsats som erbjuder arbetsförberedande och yrkesinriktade insatser för dig som har arbetsrelaterad problematik. 

Hos Lundaverkstaden får du stöd att arbeta med

  • svets och plåt
  • cykel
  • snickeri
  • måleri
  • textil.

Du kan också arbeta på Stocket återbruk, som är en del av Lundaverkstaden. På Stocket återbruk kan du arbeta på lager och med transporter. Du kan till exempel få hämta och lämna möbler och andra varor.

Målet med Lundaverkstadens OSA-anställningar är att du kommer närmare egen försörjning genom arbete eller studier. 

Du kan läsa sfi samtidigt som du jobbar på Lundaverkstaden.

Det här vägvalet

  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Lundaverkstaden är en arbetsmarknadsinsats som erbjuder arbetsförberedande och yrkesinriktade insatser för dig som har arbetsrelaterad problematik.

Arbetstiderna är inklusive 45 minuters lunch varje dag.

Sommarperiod: 1 maj till och med 31 augusti
Måndag–torsdag 07.30–15.30
Fredag 07.30–14.30

Vinterperiod: 1 september till och med 30 april
Måndag–torsdag 07.30–16.05
Fredag 07.30–15.30

Närmaste busshållplats: Industrihotellet (2 min promenad)
Närmaste tunnelbanestation: Hjulsta (20 min promenad)

Ansvariga för vägvalet

Stockholms stad

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Steget Framåt

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms Stad

Du som har autismspektrumtillstånd kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik.

Sysselsättning hos Mellanmålet

Stockholms Stad

Hos Mellanmålet kan du med psykisk ohälsa hitta en sysselsättning som passar dig.

Lumena Södertälje

Södertälje

För dig som är 30-64 år och önskar få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.