Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Lyra

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som är 18-29 år med psykisk ohälsa och bor i Huddinge, Botkyrka eller Salem kan få stöd av Lyra för att hitta din väg mot arbete eller studier.

Stödet är individuellt anpassat utifrån vad du behöver för att närma dig arbete, studier eller praktik. Lyra har också en öppen verksamhet där du kan vara med i en gemenskap och etablera rutiner och struktur. Målet är att du ska kunna gå vidare till praktik, arbete, studier eller annan lämplig aktivitet efter Lyra.

Du får en individuell handlingsplan. Den baseras på vad du behöver för att ta nästa steg i riktning mot studier, praktik och arbete. Planen utvärderas var tredje månad.

Det här erbjuder Lyra:

  • Studie- och yrkesvägledning.
  • Professionell coachning.
  • Case management.
  • Rådgivande, vägledande samtal.
  • Stöd i att söka arbete, skapa cv och personligt brev.
  • Öppen verksamhet.
  • Praktik.

Den öppna verksamheten finns till för att du ska få ett socialt sammanhang och få möjlighet att skapa rutiner och struktur i din vardag. 

På Lyra arbetar tre coacher och en administratör som är ansvarig för den öppna verksamheten.

Du träffar personalen på Lyra främst genom fysiska träffar. En del samtal och uppstartsmöten kan ske digitalt om det passar dig bättre.

Det är frivilligt att delta i Lyras verksamhet. Du kan vara på Lyra i max ett år.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online

Övrigt

Är du anhörig eller vän till någon som kan behöva Lyras stöd? Kontakta oss gärna för att få mer information och rådfrågning.

Ansvariga för vägvalet

Huddinge kommun

Lyra drivs av Huddinge kommun och finansieras av  Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Samverkanspartners är Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.