Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

MIA - Mobilisering Inför Arbete

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som står långt från arbetsmarknaden och behöver samordnad rehabilitering och extra stöd för att närma dig, eller komma ut i, arbete eller studier kan vända dig till MIA.

MIA arbetar utifrån metoderna Supported Employment (SE) och Case Management (CM).
Det betyder att varje deltagare får stöd av en SE-handledare för att hitta, få och behålla ett arbete.

SE-handledaren gör en kartläggning för att se vilket sorts arbete du är intresserad av. Om det visar sig under kartläggningen att du behöver extra stöd med att samordna kontakter eller myndigheter, kan du även få stöd av en case manager. Case managern finns för att lösa hinder på vägen till arbete eller studier tillsammans med dig.

Exakt vilka insatser varje deltagare får beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA. MIA samlar olika kompetenser runt dig, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt som passar dig.

Du kan också få stöd att hitta en arbetsträningsplats om MIA kommer fram till att det är nästa steg för dig. 

Deltagandet i MIA är frivilligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

I de fall det är fler intresseanmälningar än det finns deltagarplatser i projektet kommer MIA att prioritera personer mellan 30-55 år med försörjningsansvar för minderåriga barn.

Under åren 2017-2022 var MIA ett projektet som delfinansierades av Europeiska Socialfonden, ESF.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

MIA finansieras av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.
Samverkanspartners för MIA är Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun, Försäkringskassan Sthlm Sydväst samt Region Stockholm. Arbetsförmedlingen och kommunerna lånar ut personal till insatsen.

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Individuellt stöd till arbete och studier

Södertälje

Stöd för dig som har en funktionsnedsättning eller som lever med psykisk ohälsa eller missbruk.