Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

MIA mobiliseringsgrupp

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som står långt från arbetsmarknaden och behöver samordnad rehabilitering och extra stöd för att närma dig arbete eller studier, kan få hjälp av MIA mobiliseringsgrupp.

MIA mobiliseringsgrupp är ett första steg mot att närma sig arbete eller studier och vänder sig till dig som vill få energi att komma igång och få ny motivation.

Hos mobiliseringsgruppen får du träffa en case manager vid två tillfällen. Tillsammans kartlägger du och case managern dina intressen och styrkor. Hur ser din balans i livet ut? Vad är hälsa för dig?

Du får också träffa andra grupp där ni pratar om olika yrken och vägar att hitta jobb. Gruppen leds av en handledare. Du får träna på att skriva CV och personligt brev. 

Du deltar i MIA mobiliseringsgrupp i sju veckor. Gruppen träffas en dag i veckan. Två timmar per mötestillfälle. Antal deltagare är max sex. Det startas upp en ny grupp fyra gånger per år.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

I de fall det är fler intresseanmälningar än det finns deltagarplatser i projektet kommer MIA att prioritera personer mellan 30-55 år med försörjningsansvar för minderåriga barn.

MIA Mobiliseringsgrupp är en förberedande aktivitet för att göra deltagaren redo för projektet MIA.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

MIA finansieras av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.
Samverkanspartners för MIA är Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun, Försäkringskassan Sthlm Sydväst samt Region Stockholm. Arbetsförmedlingen och kommunerna lånar ut personal till insatsen.

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.