Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Navigator Sollentuna

Finns i: Sollentuna (Stockholm)
Har du hoppat av skolan eller kanske aldrig påbörjat några studier? Saknar du arbete och sysselsättning? Hos Navigator kan du som är mellan 16 och 29 år få hjälp mot studier, arbete och en meningsfull fritid.

Insatserna hos Navigator är anpassade utifrån dig. Dina behov och önskemål lägger grunden till din insats. Din ålder kan också påverka vilka insatser som erbjuds inom ramen för Navigator eller om du får stöd att ta kontakt med annan verksamhet.

Hos Navigator kan du som är 16-20 år få

 • stöd i att återuppta studier
 • en möjlighet att testa på arbetsmarknaden via en praktikplats
 • stöd i att söka arbete
 • stöd i kontakt med myndigheter
 • information om skolor och utbildningsvägar.

Om du är 20-29 år kan du få stöd som

 • studie-och yrkesvägledning
 • stöd i kontakt med myndigheter och andra verksamheter.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Sker online
 • Har drop-in
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Navigator är en verksamhet i Sollentuna kommun som grundar sig i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan utbildningskontoret, kultur-och fritidskontoret, socialkontoret och arbetsmarknadsenheten.

Verksamheten tar emot ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år som behöver kommunens stöd för att komma vidare till sysselsättning eller har behov av annan hjälp för att hantera sin livssituation.

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.