Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Råd och stöd till familjer, Nyckeln

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Familjer med barn och ungdomar i Södertälje kan få råd och stöd av kommunens verksamhet Nyckeln.

Kom till Nyckeln om du eller din familj behöver någon att prata med om er familjesituation. På Nyckeln finns erfarna familjebehandlare som kan ge stöd på olika sätt. 

Nyckeln erbjuder samtal enskilt och i grupp. 

Du kan få upp till fem samtal, på plats i Nyckelns lokaler eller per telefon.

Att tala med oss på Nyckeln är helt frivilligt och vi för inga journaler om vad vi pratar om.
Det är gratis att komma till oss och du behöver inte ha något biståndsbeslut.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Utöver stödsamtal erbjuder Nyckeln föräldrautbildningar och föräldraträffar tillsammans med andra aktörer. Du kan läsa mer om dessa aktiviteter på Nyckelns hemsida.

Ansvariga för vägvalet

Förebyggande enheten, Barn och ungdom, Södertälje kommun

Södertälje kommun

Liknande vägval