Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Salem (Stockholm)
Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att leva ett självständigt liv.
Det betyder att du får hjälp så att du kan klara dig själv.

Ditt personliga ombud arbetar bara på uppdrag av dig.
Ombudet utgår inte från någon diagnos, utan från ditt behov och din problematik.
Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Saker som du kan få hjälp med av ett personligt ombud: 

  • Att prata med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.
  • Hitta vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Följa med på besök och hjälpa dig att se till att möten blir av.
  • Se till att olika myndigheter och aktiviteter stöttar dig tillsammans.
  • Få rätt kontakt med vården.

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud.

Personliga ombud har tystnadsplikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. 

Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har ett omfattande och långvarigt socialt eller kognitivt handikapp som medför hinder för ett fungerande vardagsliv, och som orsakats av psykossjukdom, allvarlig personlighetsstörning eller annan långvarig psykisk sjukdom.

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Salems kommun.

Salems kommun
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Få stöd som anhörig

Södertälje

Stöd till dig som är ung och har en förälder eller nära anhörig som mår dåligt.

Anhörigstöd

Sigtuna

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Anhörigstöd

Upplands Väsby

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.