Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa kan få stöd av ett personligt ombud.

Det är du och ditt personliga ombud som tillsammans kommer överens om vad du behöver hjälp med. Personligt ombud kan ge dig råd och stöd i kontakten med till exempel myndigheter och vården. 

Ombudet har tystnadsplikt och arbetar på uppdrag av dig som söker hjälpen. Stödet är frivilligt och du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig. 

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en kostnadsfri möjlighet att få stöd att hitta rätt hjälp i samhället. 

Personligt ombud är ingen myndighet utan fristående från kommunens övriga verksamheter. 

Stödet är tillfälligt men du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Träfflokalen Fleming

Huddinge

Välkommen till Flemings träfflokal för att umgås med andra, äta lunch och bara vara.