Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Råd och stöd kring missbruk

Finns i: Salem (Stockholm)
Du som vill ha råd och stöd kring ditt eget eller en anhörigs beroende eller missbruk av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar kan vända dig till kommunen för stöd.

Via kommunen kan du få hjälp med rådgivning, stöd, behandling eller andra insatser. 

Du får träffa en socialsekreterare och ha ett rådgivande samtal. Tillsammans kan ni sen se vilka insatser som skulle kunna hjälpa dig framåt. Det finns olika typer av vård eller behandling beroende på vad du behöver. 

Du kan vara anonym om du bara vill ha rådgivning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Om du vet redan nu att du vill ha vård eller behandling för ditt missbruk är du välkommen att kontakta Salems lokala beroendemottagning direkt.
Stöd vid missbruk, Salems kommun

Ansvariga för vägvalet

Vuxenenheten, Salems kommun

Salems kommun

Liknande vägval