Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Rehabkoordinator

Finns i: Huddinge , Botkyrka , Salem (Stockholm)
Du som är sjukskriven kan i vissa fall få stöd inom vården för att komma tillbaka till arbetslivet. Stödet ges av rehabkoordinatorer som finns på vårdcentraler och vissa sjukhuskliniker.

Rehabkoordinatorn hjälper dig så att din sjukskrivnings- och rehabprocess fungerar så bra som möjligt.

Rehabkoordinatorn kan hjälpa till att samordna insatser inom vården. Insatserna ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukskrivningen för att undvika att du blir sjukskriven under lång tid.

Om det behövs kan rehabkoordinator vara ett stöd för dig när du har kontakt med din arbetsgivare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen när det gäller din plan för återgång i arbete eller inträde i arbetslivet.

Situationer då det kan bli aktuellt att erbjuda koordineringsinsatser inom vården kan vara:

  • när du nyligen blivit sjukskriven och din sjukskrivning kan bli långvarig
  • när du har haft flera sjukskrivningsperioder.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Sedan 1 februari 2020 är det lag på att varje vårdcentral ska ha en funktion för rehabiliteringskoordinering.

Ansvariga för vägvalet

Region Stockholm och vårdcentraler i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Liknande vägval