Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Sollentuna kvinnojour

Finns i: Sollentuna (Stockholm)
Du som är kvinna och har blivit utsatt för våld i en nära relation kan få hjälp av Kvinnojouren i Sollentuna.

Kvinnojouren arbetar med stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn.

Kvinnojouren kan hjälp till med

  • skyddat boende
  • stödsamtal
  • stödsamtal till anhöriga
  • rådgivning
  • kontakt med myndigheter.

Kvinnojouren är ingen myndighet. Du behöver inte berätta vad du heter när du pratar med oss.

Alla som arbetar på Kvinnojouren har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Om du tror eller vet att din vän eller arbetskamrat är utsatt för våld får du gärna kontakta kvinnojouren också.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Övrigt

Vi prioriterar kvinnor från Sollentuna men hjälper andra i mån av tid. Vi hjälper alltid kvinnor från andra kommuner att komma i kontakt med en kvinnojour eller med sin egen kommun om vi inte kan erbjuda stödsamtal.

Kvinnojouren i Sollentuna utbildar även yrkesverksamma om våld i nära relationer.

Du hittar filmer om Kvinnojouren på YouTube.

Ansvariga för vägvalet

Sollentuna kvinnojour

Sollentuna kvinnojour är en liten, personlig och icke-vinstdrivande kvinnojour med engagemang för varje kvinna och barn som lever med våld. Målet är att alla som kommer till kvinnojouren ska få ett tryggt och självständigt liv.

Liknande vägval