Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

START - stöd till arbete

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
START ger stöd till dig som är 16-35 år och är inskriven i det kommunala aktivitetsansvaret i Botkyrka kommun. Stödet är också till för dig som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada och bor i Botkyrka, Huddinge eller Salem kommun.

Stödet ska underlätta för dig att hitta, få och behålla ett arbete. 

På START jobbar en arbetsmarknadscoach som hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dig.

Genom praktik på en arbetsplats får du träna på olika arbetsuppgifter under handledning. På så vis kan du närma dig en anställning. 

Du får en handledare på arbetsplatsen och din coach stödjer både dig och din arbetsgivare under praktiken. I det fall praktiken leder till en anställning kan du och din arbetsgivare få fortsatt stöd av START. 

Om du känner att du hellre vill studera kan du få hjälp att hitta rätt studier. Din coach finns också kvar som stöd medan du studerar. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

START erbjuder inte arbetsförmågeutredningar.

START kallar till informationsmöte efter att ha mottagit din ansökan. I och med informationsmötet beslutas även huruvida du ska skrivas in i START eller inte. Om du skrivs in, så kommer du att få träffa en arbetsmarknadscoach som genomför en övergripande kartläggning. Om de insatser som START kan erbjuda visar sig överensstämma med dina behov, så fortsätter inskrivningen, annars återremitteras du. 

Ansvariga för vägvalet

Botkyrka kommun

START drivs av Botkyrka kommun. Samfinansierat av Samordningsförbundet HBS, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen.


Jorgo Mosali

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten Enheten Arena

Liknande vägval

Arbetsträning på Café Mallis

Södertälje

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som lever med psykisk ohälsa.

Arbetsträning på Östergatan

Södertälje

Arbetsträna för att ta reda på vad som passar dig och hur mycket du klarar av. För dig som lever med psykisk ohälsa.