Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd att lämna kriminalitet

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som vill lämna kriminalitet bakom dig kan få stöd av Botkyrka kommun.

Kommunen har ett team som jobbar med att hjälpa personer att lämna kriminalitet.
Du kan få stöd inom olika livsområden för att du ska kunna göra en livsstilsförändring.
Stödet formas efter vad just du behöver. 

Det kan bland annat handla om

 • arbete och studier
 • hälsa och behandling
 • ditt behov av skydd
 • skulder
 • socialt nätverk.

Du kan bland annat få stöd med

 • att samordna kontakten med nödvändiga myndigheter och vårdkontakter
 • att ansöka om olika typer av behandlingsinsatser
 • att skaffa arbete eller utbildning
 • planera inför frigivning från anstalt
 • skyddsåtgärder utifrån hotbild
 • handledning och socialt stöd i processen.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Har tidsbokning

Övrigt

För att du ska få det stöd du behöver samarbetar samordnarna med olika myndigheter och verksamheter. Det är din situation och dina behov som avgör vilka myndigheter och verksamheter som kan vara nödvändiga att koppla in.

Liknande vägval

Din tur

Huddinge

Stödjer unga i Huddinge, Botkyrka och Salem att hitta sin egen väg till arbete eller studier.