Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd för våldsutsatta

Finns i: Upplands Väsby (Stockholm)
Är du utsatt för våld eller hot om våld? Då kan du få hjälp av ideella föreningen Mivida i Upplands Väsby.

Mivida ger stöd till dig som är våldsutsatt, oavsett könsidentitet.

Även du som är anhörig till någon som utsätts för våld kan få stöd.

Du kan få

  • hjälp med skyddat boende
  • stödsamtal
  • stöd i kontakten med andra myndigheter
  • hjälp att polisanmäla
  • stöd vid en rättegång.

Mivida är ingen myndighet. Du behöver inte berätta vad du heter och alla som arbetar på Mivida har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online

Ansvariga för vägvalet

Mivida Ideell förening

Mivida bildades under namnet Kvinnojouren Klara i mars 2013 och har sedan dess varit verksam i Upplands Väsby kommun mot våld och för jämlikhet. Mivida bedriver såväl öppen verksamhet som boende på skyddad adress.

Liknande vägval