Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd till dig som är utsatt eller upplevt våld

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Om du har utsatts för våld av närstående kan du få akut hjälp, information och råd och stöd genom mottagningen mot våld i nära relationer.

Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

Via socialtjänsten får du träffa en socialsekreterare som jobbar mot våld i nära relationer. Socialsekreteraren har tystnadsplikt och berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Du har rätt att träffa en socialsekreterare för rådgivning och kan erbjudas samtal med en behandlare upp till 5 samtal utan biståndsbeslut. 

Via mottagningen mot våld i nära relationer kan du  

  • få prata om din situation och bearbeta det våld som du varit med om
  • få information om dina rättigheter
  • få hjälp att ta kontakt med myndigheter, polis och sjukvård
  • vid akut fara ansöka om skyddat boende
  • få stöd i att lämna en våldsam relation 
  • få rådgivning.

Alla som arbetar på mottagningen arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. 

Du kan ringa till mottagningen anonymt. 

Mottagning mot våld i nära relation är hbtq-certifierad.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Övrigt

Även du som har utsatt en närstående för våld och vill förändra ditt beteende kan få hjälp från socialtjänsten.

Det finns även stöd att få för barn och föräldrar.
En behandlare träffar barn och föräldrar när socialtjänsten är orolig för att en vuxen i familjen eller dess närhet utsätter barnet för våld.

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun

Liknande vägval