Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd för dig som utövat våld

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som utsätter andra för våld kan få råd och stöd av mottagningen mot våld i nära relationer.

Var inte rädd att ta kontakt med kommunens mottagning mot våld i nära relationer om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få!

Du kan få 

  • stöd och behandling 
  • hjälp att hitta sätt att lösa svåra konflikter utan att bli hotfull eller våldsam
  • stöd i att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld.

Syftet med stödet är i första hand att få stopp på våldet. 

Du kan ringa till mottagningen anonymt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Övrigt

Operation Kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera till att söka hjälp för att förändra sitt våldsamma beteende.
Visa film från Operation Kvinnofrid

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun

Liknande vägval